AB Ekonomi | vedenie a spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie DPH, dane z motorových vozidiel, dane z príjmu, spracovanie miezd a personalistiky, ekonomické poradenstvo
6
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-6,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

AB Ekonomi

 

s.r.o. je účtovnícka firma, ktorá vznikla v roku 2011. Cieľom našej spoločnosti je poskytovať služby našim klientom odborne, spoľahlivo, včas a podľa aktuálne platnej legislatívy. Našim hlavným zameraním je formou outsourcingu poskytnúť našim klientom kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Taktiež poskytujeme spracovanie DPH, dane z motorových vozidiel, dane z príjmu fyzických a právnických osôb, vyhotovenie kompletnej mzdovej agendy a spracovanie personalistiky. Ak máte nejasnosti ohľadom ekonomiky a účtovníctva pri otváraní alebo vedení Vašej firmy, radi Vám poskytneme odborné poradenstvo a zodpovieme Vaše otázky.

Ak sa rozhodnete pre našu spoločnosť získate:

čas

Môžete sa naplno venovať hlavnej činnosti firmy

Peniaze

Minimalizujete mzdové náklady na účtovné oddelenie minimalizujete náklady na počítačové a programové vybavenie ušetríte náklady na odbornú literatúru a vzdelávanie zamestnancov

Profesionálny prístup

Poskytneme vám odborné, špecializované služby na kľúč

Istotu

Plne ručíme za správnosť zaúčtovania poradenstvo v cene

Jednoduché účtovníctvo spracujeme podľa platnej legislatívy: zákon č.431/2002 Z.z., zákon č.595/2003 Z.z., zákon č.222/2004 Z.z., zákon č.511/1992 Z.z.(v znení neskorších predpisov) a iných súvisiacich zákonv a účtovných postupov

prvotné spracovanie dokladov
posúdenie dokladov z daňového hľadiska
✓ peňažný denník
✓ kniha pohľadávok
✓ kniha záväzkov
✓ spracovanie daňového priznanie k DPH
✓ spracovanie ročnej účtovnej závierky
✓ spracovanie výkazu majetku a záväzkov
✓ spracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch
✓ spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

Podvojné účtovníctvo spracujeme podľa platnej legislatívy: zákon č.431/2002 Z.z., zákon č.595/ 2003 Z.z., zákon č.222/2004 Z.z., zákon č.511/1992 Z.z.(v znení neskorších predpisov) a iných súvisiacich zákonov a účtovných postupov.

prvotné spracovanie dokladov
posúdenie dokladov z daňového hľadiska
vedenie účtovného denníka
vedenie hlavnej knihy
evidencia pohľadávok
evidencia záväzkov
evidencia majetku
spracovanie daňového priznanie k DPH
spracovanie ročnej účtovnej závierky
inventarizácia účtovníctva
spracovanie výkazu ziskov a strát
spracovanie súvahy
spracovanie poznámok k účtovnej závierke
vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO

Ak potrebujete priebežne sledovať hospodárenie firmy, zabezpečíme Vám základné reporty z účtovníctva, podľa vašich požiadaviek aj v priebehu roka.

Mzdy a personalistiku spracujeme podľa platnej legislatívy: zákon č.311/2001 Z.z., zákon č.461/2003 Z.z., zákon č.580/2001 Z.z.,(v znení neskorších predpisov) podľa mzdových predpisov a iných súvisiacich zákonov a predpisov.

Mzdy:

 prevzatie podkladov
✓ evidencia dochádzky a výpočet miezd
✓ vypracovanie mesačných výkazov poistného
vedenie mzdových listov
✓ rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
✓ vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených preddavkoch
✓ ročné zúčtovanie preddavkov na daň
✓ prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
✓ prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)

Personalistika:

 pracovné zmluvy
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
evidenčné listy dôchodkového poistenia
zápočtové listy
potvrdenia o príjme
potvrdenia o zamestnaní

A iné Dane spracujeme podľa platnej daňovej legislatívy:

✓ daňové priznanie k DPH
 daňové priznanie k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
✓ daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B
✓ daňové priznanie k dani z príjmu PO
✓ daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
✓ hlásenia, prehľady, oznámenia

Naša firma poskytuje aj podporné práce pri vedení účtovníctva:

✓ vypracovanie vnútropodnikových smerníc
✓ vypracovanie knihy jázd
✓ pomocné administratívne práce

AB Ekonomi s.r.o.,
Vavilovova 6
851 01Bratislava

0904 325 471

abekonomi@gmail.com

Please leave this field empty.